Hva er egentlig forskjellen på et webhotell og en VPS?
Et webhotell er en server hvor folk og bedrifter lagrer sine nettsider. Tenk på det som et hotell eller lagerhotell hvor du betaler for lagre din datafiler (HTML, dokumenter, bilder, videoer osv.) på en server som deles av alle gjestene på hotellet.

Webhosten er i de fleste tilfeller ansvarlige for den daglige driften av webhotellet hvor du har ansvar for innholdet  ditt «rom».

VPS (Virtuell privat server)
I motsetning til et webhotell hvor webhosten står for driften av selve hotellet er en VPS å anse som et helt eget hotell hvor det er du som er sjefen. En vanlig server kan inneholde flere VPSer men disse er virtuelt adskilt og alle dine tildelte ressurser er reservert for deg.

Når bør du velge en VPS?
Aller mest handler det om hva du skal bruke serveren til og hvor mye teknisk kunnskap du besitter.

Dersom du bestiller en VPS vil du måtte drifte serveren selv, det vil si at du vil måtte holde den oppdatert, sørge for backup selv og holde inntrengere ute.
Fordelene med en VPS er mange, spesielt dersom du har behov for tjenester og programvare som ordinære webhotell ikke tilbyr.
Mange webhoster tilbyr også managed VPS servere, da vil webhosten sørge for vedlikedhold og drift av serveren din.

Leave a Reply