Webhotell – Delt hosting for nettsider

Det finnes mange typer web og server hosting både i Norge og det store utland. Den enkleste formen for hosting av nettsider er såkalt delt hosting, også kalt webhotell. Ved delt hosting tilbyr webhosten en server som er delt inn i flere kontoer som betjener forskjellige kunder. Alle disse kundene deler på ressursene som er tilgjengelig på serveren, dette omfatter blant annet diskplass, CPU og RAM. Men som oftest er du garantert en gitt mengde lagringsplass og RAM. Men mange webhotell er ofte oversolgt slik at du i de aller fleste tilfeller vil oppleve en forbedring av responstid selv ved å velge de minste VPS produktene.
Delt hosting er rimeligere og passer best til enkle websider som ikke har veldig store besøkstall og avansert funksjonalitet. Funksjonaliteten på webhoteller varierer fra host til host men du får som regel kun tilgang til basisfunksjonalitet.

Dedikert server – Din helt egen server

På den andre siden av skalaen finner du dedikerte servere. På en dedikert server får du tilgang en hel fysisk server med alle ressurser den har tilgjengelig. Du vil da kunne hoste en rekke type tjenester og ikke kun nettsider, her snakker vi om alt fra spill server til lagring av filer, du vil ha full kontroll over all programvare som installeres på serveren fra operativsystem til enkeltprogrammer. Kostnaden for en dedikert server er ofte relativt høy som gjør at denne type hosting passer best dersom behovene dine tilsier at du behøver en dedikert server.

VPS – Virtuell Privat Server

Gapet mellom delt hosting og en dedikert server er derfor stort og mange kunder har gjerne kun behov for funksjonaliteten til et vanlig webhotell samtidig som kravene for tilgjengelige ressurser overgår det som er tilgjengelig på et webhotell. Derfor finnes det et tredje alternativ og det er VPS, en virtuell privat server (kan også sees på som en virtuell dedikert server). Konseptet bak VPS er at man bruker en dedikert server som hosten deler opp i flere virtuelle servere, du vil da ha mulighet til å velge hvor mye ressurser du ønsker å reservere på serveren slik at disse ressursene alltid er tilgjengelige for deg.

Eksempel: En dedikert server med 4 CPU kjerner, 120GB harddisk og 12GB RAM kan deles opp i 2 VPS-er hvor hver VPS får 2 CPU kjerner, 60GB lagringsplass og 6 GB ram hver.

Da har hosten mulighet til å leie ut ressursene på serveren til 2 kunder slik at hver kunde ikke behøver å betale full pris for hele serveren samtidig som kunden får dekket sine ressurskrav ved at deler av serveren alltid er reservert og ikke deles av andre.

Managed eller unamanged server?

Det finnes to typer VPS produkter å velge mellom, managed og unmanaged. Forskjellen er relativt stor men det er også prisen.
På en unmanaged VPS er det du som står for driften av serveren, det er ditt ansvar å holde programvaren oppdatert og sørge for sikkerhet lokalt på serveren.

Leave a Reply